Servicii

Efectuăm studii clinice de fază I, studii cu beneficiu terapeutic și studii de bioechivalență pe bază de contract pentru companii producătoare de medicamente.

 


Oferim următoarele servicii:

 • elaborarea şi depunerea documentaţiei pentru autorizare;
 • elaborarea, validarea şi dezvoltarea metodelor bioanalitice;
 • recrutarea subiecților;
 • efectuarea analizelor de laborator;
 • conducerea şi efectuarea studiilor clinice de fază I, a studiilor clinice cu beneficiu terapeutic și a studiilor de bioechivalenţă;
 • gestionarea medicamentului pentru investigație clinică;
 • managementul proiectelor şi a datelor;
 • farmacocinetică şi biostatistică;
 • monitorizarea studiului;
 • arhivarea documentelor;
 • raportarea către autorităţi;
 • asigurarea și controlul calității.