Laborator Clinic

Laboratorul Clinic permite evaluarea voluntarilor incluşi în studiile clinice.

Fiind integrat în Centrul de Cercetare Clinică şi Analitică, Laboratorul Clinic reprezintă siguranţă, rapiditate şi eficienţă în evaluarea voluntarilor incluşi în studiile clinice.


Laboratorul clinic este acreditat de Asociația de Acreditare din România (RENAR) și îndeplinește cerințele  SR EN ISO 15189:2007 pentru efectuarea următoarelor analize de laborator:

 • hemoleucogramă
 • determinări biochimice
 • examenul complet al urinii
 • imunologie (teste pentru hepatita B şi C, HIV)

Echipamentele din laborator sunt astfel selectate încât să fie capabile să realizeze performanţa cerută pentru efectuarea corectă şi în condiţii optime a tuturor analizelor medicale.

Laboratorul utilizează următoarele echipamente:
 • Analizator automat de biochimie KONELAB 20i
 • Analizator automat de hematologie MINDRAY BC5300
 • Analizator de urină DOC U READER 2
 • Microscop binocular BM-100
 • Pipete semiautomate
 • Coagulometru cu două canale TROMBOTIMER 2
 • Program informatic SmartLabs
 • Centrifugă cu răcire Centurion K241R
 • Frigider de laborator
 • Congelator de laborator

Siguranța probelor biologice, a reactivilor, controalelor și calibratoarelor este asigurată prin sistemul Testo Saveris, care permite măsurarea automată a temperaturii şi umidității în următoarele zone critice:
 • frigidere
 • congelatoare
 • camera de lucru