Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat

Köszönjük az érdeklődését. Kérjük olvassa el figyelmesen a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

 

Úgy a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat, mint a cégpolitikánk megfelel a 2016/679 rendelet (2016. április 27.) előírásainak. Azon személyes adatok védelme, melyek a honlapunkhoz történő hozzáférés során rögzítésre, feldolgozásra és felhasználásra kerülnek, elsődleges fontosságúak számunkra. Az Ön személyes adatait a törvények előírásainak megfelelően kezeljük.

 

A továbbiakban információt kaphat arról, hogy milyen adatok kerülnek rögzítésre a honlaphoz történő hozzáférés során, valamint arról, hogy ezek az adatok hogyan kerülnek a továbbiakban felhasználásra.

 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelvünk

Személyes adatait semmilyen körülmények között nem használjuk fel helytelen módon. Az Ön személyes adatait és elérhetőségét soha nem továbbítjuk harmadik félnek, kivéve ha a törvény ezt elő nem írja. Az Ön személyes adatait és elérhetőségét továbbíthatjuk harmadik félnek, amennyiben Ön ebbe beleegyezik (hozzáférési nyilatkozat).

 

Soha nem fog olyan emailt kapni, amelyre Ön nem iratkozott fel, kivéve a fontos tranzit e-maileket.

 

A Vim Spectrum nyilatkozata a személyes adatok kezelésére vonatkozó cégpolitikát illetően

A felhasználóink magánéletének védelme fontos szempont cégünk számára. A Vim Spectrum minden online tevékenysége az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679  rendelete (2016. április 27.) a  természetes személyeknek a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében történő  védelméről és  az ilyen  adatok  szabad áramlására vonatkozó törvények előírásai szerint zajlik. A személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelv azon adatok feldolgozására vonatkozik, amelyeket a honlapunk megtekintése során gyűjtünk Önről.

 

Az adatok rögzítése és feldolgozása

A honlapunkhoz történő minden hozzáférés és letöltés protokollozva van. Az adatok rögzítése kizárólag a cégünk belső céljainak megvalósítására történik. Részletes személyes adatokat csak abban az esetben rögzítünk, ha azokat Ön önként közli egy kérdőív formájában.

 

Személyes adatok felhasználása és továbbítása

Amennyiben Ön ránk bízza személyes adatait, ezeket cégünk az Ön kérdéseinek megválaszolására, a megkötött szerződések lebonyolítására, valamint technikai és adminisztratív célokra használja fel. Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, kivéve a törvény által előírt rendkívüli esetekben, és csak az Ön beleegyezésével. Jogában van bármikor visszavonni egy Ön által adott beleegyezést. A személyes adatok törlésére akkor kerül sor, ha Ön visszavonja a beleegyezését, ha már nincs szükség az Ön adataira a regisztráció során kitűzött cél eléréséhez, vagy ha az Ön regisztrációja nem lehetséges különböző okokból.

 

Információhoz való jog

Írásbeli kérelmére szívesen tájékoztatjuk az Önről rögzített személyes adatokról. Amennyiben kérdések merültek fel a cégünk irányelvével kapcsolatban a személyes adatok feldolgozását és kezelését illetően, lépjen kapcsolatba a cégünk képviselőivel.

 

Biztonsági javaslat

A személyes adatainak rögzítése során minden technikai és szervezési lehetőséget felhasználunk, hogy ezek harmadik fél számára ne legyenek elérhetőek. Amennyiben Ön e-mailben közli személyes adatait, cégünk nem biztosíthatja Önt az adatok biztonságáról, ezért ebben az esetben javasoljuk a postai küldést.

 

Adatok automatikus rögzítése (nem személyes adatok)

 A cro.vimspectrum.ro honlap minden megtekintésekor nem személyes jellegű, általános információk kerülnek automatikusan rögzítésre (használt böngésző típusa, megtekintések száma, átlagos megtekintés hossza, megtekintett oldalak). Ezeket az adatokat a honlapunk vonzerejének mérésére, valamint a honlap tartalmának és hasznosságának fejlesztésére használjuk. Az Ön adatai nem kerülnek további felhasználásra, és nincsenek továbbítva harmadik félnek.

 

Sütik

A sütik olyan rejtett dokumentumok, melyek ideiglenesen az Ön merevlemezén tárolódnak és lehetővé teszik, hogy a honlapunk azonosítani tudja a számítógépét a következő látogatáskor. A Vim Spectrum csak a saját honlapjának használatával kapcsolatos információkat gyűjti a sütikkel.

 

Biztonság

A Vim Spectrum biztosítja a személyes adatok biztonságát. Az Ön személyes adatai biztosítva vannak elvesztés, megsemmisítés, hamisítás, manipuláció és engedélyezetlen hozzáférés vagy közlés ellen.

 

Kiskorúak

A Vim Spectrum javasolja a szülőknek és gyámoknak, hogy tanítsák gyermekeiket a személyes adatok biztonságos és felelősségteljes használatára az interneten. A kiskorúak nem oszthatják meg személyes adataikat a cro.vimspectrum.ro honlapon a szülők vagy gyámszülők előzetes beleegyezése nélkül. A Vim Spectrum nem gyűjt tudatosan és szándékosan személyes adatokat kiskorúaktól, a kiskorúak által megosztott személyes adatokat pedig nem továbbítja harmadik félnek az előzetes beleegyezésük nélkül.

 

Hivatkozás más honlapokra

A személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat kizárólag a Vim Spectrum-ra és az általa működtetett honlapokra vonatkozik. Ezen honlapok hivatkozásokat tartalmazhatnak más honlapokra, melyeket nem a Vim Spectrum szolgáltat, ezen honlapokra a fent említett nyilatkozat nem vonatkozik. Amennyiben egy hivatkozás megnyitásával elhagyja a Vim Spectrum honlapját, kérjük olvassa el a megnyíló honlap személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatát.

 

Változtatások közzététele

Cégünk személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelvének módosítása esetén, ezen módosításokat a jelen oldalon, a Vim Spectrum honlapjának főoldalán és más megfelelő helyen feltüntetjük.

 

További információkért kattintson a következő linkre.